default_mobilelogo

 

nbb foto 184169 4368x2912

 

Raad van Commissarissen

In de statuten van Stichting Enserve is bepaald dat er een Raad van Commissarissen is die bestaat uit drie leden. De leden van de raad houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden onderneming.


Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:
De heer A. Pereboom, voorzitter, werkzaam als verandermanager bij ROC Leiden
Mevrouw E. Mouw, lid, werkzaam als Business Unit Manager Overheid bij Eiffel
De heer J. Lenssen, lid, werkzaam als directeur bij de Omgevingsdienst Brabant Noord


Leden treden uiterlijk na vier jaar af en kunnen maximaal een keer worden herbenoemd.