default_mobilelogo

 

stockbeeld overlegsituatie

 

Urgentie- en klachtencommissies

Voor een rechtvaardige woonruimtebemiddeling zijn een goede urgentie- en klachtenprocedure van groot belang. Een zorgvuldige behandeling van urgentieaanvragen en klachten kan u echter veel tijd kosten. Wij nemen u dit werk graag uit handen. Al sinds 2001 voeren wij op betrokken en enthousiaste wijze het secretariaat voor zowel urgentie- als klachtencommissies binnen de corporatiesector. Hiervoor verwerken wij bijna 1.000 urgentieaanvragen en circa 150 klachten per jaar. Dit doen wij voor verschillende regio's verspreid door het land.


Wat neemt Enserve u uit handen:

  • opzetten en aanstellen van uw commissie;
  • inwerken en informeren van uw commissieleden;
  • inhoudelijke en organisatorische ondersteuning voor, tijdens en na vergaderingen, dan wel hoorzittingen;
  • uitwerken en versturen besluiten;
  • geven van voorlichting aan alle betrokken partijen;
  • registratie en archivering urgentieaanvragen en klachten;
  • geven van cursussen aan betrokken medewerkers vanuit de corporaties (zie opleidingen).


De urgentie- en klachtenprocedure kunnen wij uitvoeren voor zowel corporaties als gemeenten.
Interesse in de urgentiedienstverlening? Kijk op de website van onze onafhankelijke urgentiecomissie.