default_mobilelogo

Laatste nieuws

De puzzel van woonruimteverdeling: in gesprek met de huurders

De puzzel van woonruimteverdeling werd afgelopen week besproken met huurders. Op 12 november jl. kwamen huurdersbelangen verenigingen in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen bijeen. Een werkgroep van gemeenten en corporaties organiseerde de avond. Deze werkgroep houdt zich bezig met de voorbereiding van de nieuwe huisvestingsverordening. De huidige verordening, die de woonruimteverdeling regelt, loopt namelijk eind 2019 af. Omdat veel partijen binnen de woningmarktregio het zoveel mogelijk met elkaar eens willen worden, betekent dit op tijd beginnen met overleg.

Lees meer...
Voor iedereen een plek dankzij verschillen binnen woningmarktregio

Tussen gemeenten bestaan vaak grote verschillen binnen een woningmarktregio. Juist deze verschillen zorgen ervoor dat er voor iedereen een plek is. Onderzoek in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen laat zien dat slaagkansen voor verschillende inkomensgroepen vrijwel gelijk zijn. Ook de grootte van het huishouden is nauwelijks van invloed op hun slaagkans.

Lees meer...
Enserve ondersteunt bij nieuwe huisvestingsverordening Arnhem-Nijmegen

De samenwerkende corporaties en gemeenten in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen werken aan een nieuwe huisvestingsverordening. Dit is een langdurig traject waarin veel aspecten van de woonruimteverdeling moeten worden meegenomen. Wie kan daarbij beter ondersteuning bieden dan dé specialist op dit gebied: Enserve. 

Lees meer...

Jaarverslagen Urgentie- en Beroepscommissie

Enserve voert de urgentiedienstverlening uit voor de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen, regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen), de gemeente Soest, de gemeente Nijkerk en de regio Woongaard Rivierenland en Bommelerwaard. Meer informatie hierover, evenals de jaarverslagen van de urgentiecommissie voor de diverse regio's, vindt u op www.urgentiecommissie.nl.

 

Voor de regio Stedendriehoek voert Enserve tevens het secretariaat voor de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek. Ook de jaarverslagen van de beroepscommissie vindt u op www.urgentiecommissie.nl.