default_mobilelogo

Laatste nieuws

Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

Acht Drentse corporaties werkten de afgelopen periode toe naar vergaande samenwerking op het gebied van beleid, het woningaanbod en een gezamenlijk systeem. Dit vroeg om flexibiliteit, openheid en het opgeven van een stukje eigen identiteit. De Drentse corporaties bleken daar goed mee om te kunnen gaan. Zij vroegen Enserve om hen inhoudelijk en procedureel te begeleiden bij dit traject. Dit leidde tot een plezierige, intensieve samenwerking. 

Lees meer...
Beperk uitzonderingsregels op de woningmarkt

Wat ziet Enserve, als landelijke speler, aan trends in de woningmarkt? Corporatiegids Magazine in gesprek met Karel Blom, directeur van Enserve.

Lees meer...
Corporaties in Drenthe zoeken elkaar op

In de afgelopen periode begeleidde Enserve een samenwerkingstraject tussen acht Drentse corporaties: St. Eelder Woningbouw, Lefier, Domesta, Actium, De Volmacht, Woonborg, Woonservice en Woonconcept. Het resultaat van dit traject is dat de corporaties het eens zijn geworden over een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. De corporaties brachten hierover onderstaand persbericht uit. De afsluiting van het traject werd gisteren feestelijk gevierd met alle betrokken partijen.

Lees meer...

Jaarverslagen Urgentie- en Beroepscommissie

Enserve voert de urgentiedienstverlening uit voor de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen, regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen), de gemeente Soest, de gemeente Nijkerk en de regio Woongaard Rivierenland en Bommelerwaard. Meer informatie hierover, evenals de jaarverslagen van de urgentiecommissie voor de diverse regio's, vindt u op www.urgentiecommissie.nl.

 

Voor de regio Stedendriehoek voert Enserve tevens het secretariaat voor de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek. Ook de jaarverslagen van de beroepscommissie vindt u op www.urgentiecommissie.nl.