default_mobilelogo

Laatste nieuws

Passend Toewijzen: ervaringen uit de praktijk

Passend Toewijzen: werkt het wel of werkt het niet? In samenwerking met CorporatieNL ging Enserve na hoe mensen uit de praktijk erover denken.

Lees meer...
"Enserve staat naast haar opdrachtgevers"

CorporatieGids 2018 bevat een interview met Karel Blom, directeur-bestuurder van Enserve, over hoe Enserve haar rol als businesspartner invult: naast je opdrachtgever staan, begeleiden, ontzorgen én prikkelen om nieuwe stappen te durven zetten.

Lees meer...
Enserve helpt corporaties efficienter te werken

In CorporatieGids Magazine geeft Yolanda Winkelhorst, voorzitter Raad van Bestuur van het samenwerkingsverband Woonkeus Stedendriehoek, een helder beeld van de keuzes die de negen corporaties maakten op het gebied van woonruimteverdeling. Ook licht zij toe welke rol Enserve daarin speelt op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. 

Lees meer...

Jaarverslagen Urgentie- en Beroepscommissie

Enserve voert de urgentiedienstverlening uit voor de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen, regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen), de gemeente Soest, de gemeente Nijkerk en de regio Woongaard Rivierenland en Bommelerwaard. Meer informatie hierover, evenals de jaarverslagen van de urgentiecommissie voor de diverse regio's, vindt u op www.urgentiecommissie.nl.

 

Voor de regio Stedendriehoek voert Enserve ook het secretariaat voor de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek. Binnenkort kunt u hier het digitale jaarverslag 2017 van de beroepscommissie inzien.