default_mobilelogo

 

animatie

 

 

 

Laatste nieuws

Lustrumfeest voor Enserve
maandag 17 oktober 2016

Op 6 oktober jl. vierde Enserve haar 15 jarig bestaan met klanten en relaties. Het werd een interessante en gezellige bijeenkomst waar Danielle Braun ons meer vertelde over organisatiecultuur. Cabaretduo Spijker & Hamer zorgde voor een ludieke en kritische noot. Bedankt aan iedereen van wie wij felicitaties mochten ontvangen!

Lees meer...
“Systeem voor managementinformatie van Enserve voorziet in behoefte”
dinsdag 27 september 2016

 

Woonburo Almelo, een samenwerking tussen Beter Wonen en Woningstichting St. Joseph, zocht een systeem voor managementinformatie en vond dit in DOMIS. DOMIS staat voor Digitaal Online Management Informatie Systeem. Enserve, specialist in woonruimteverdeling, bedacht en ontwikkelde het systeem waarvan inmiddels zo’n 70 corporaties gebruik maken.

Lees meer...
Regio Arnhem Nijmegen kiest voor eenduidigheid met centrale urgentiecommissie woonruimteverdeling
maandag 08 augustus 2016

Menige regio in Nederland biedt woningzoekenden de mogelijkheid om een urgentieverklaring aan te vragen als het om woonruimte gaat. Een woningzoekende die in een noodsituatie verkeert, kan hiermee voorrang krijgen op andere woningzoekenden om snel een woning te vinden. In de regio Arnhem Nijmegen weten ze hoe ze dit aan moeten pakken. Alle urgentieaanvragen van de 20 samenwerkende corporaties gaan naar een centrale urgentiecommissie. Het beleidsinhoudelijke secretariaat van deze commissie is al 15 jaar in vertrouwde handen bij Enserve.

Lees meer...

Enserve: specialist in woonruimteverdeling

Wij zijn Enserve. Specialist in woonruimteverdeling.

Woonruimteverdeling is een complex proces. Er komt veel bij kijken. Voor uw klanten en stakeholders wilt u het proces zo toegankelijk en transparant mogelijk houden. Hoe doet u dit? Wij ondersteunen op alle aspecten van woonruimteverdeling. Wij zijn er voor zowel corporaties, gemeenten als woningzoekenden.


U wilt:

  • advies over het inpassen van woonruimteverdeelbeleid?
  • de uitvoering van uw woonruimteverdeling efficiënter inrichten?
  • realtime managementinformatie?
  • een efficiënte én zorgvuldige urgentieprocedure?


Leg de vraag bij ons neer en wij regelen het. Wij zijn hier namelijk erg goed in. Sinds 2001 hebben wij dit ruimschoots bewezen bij de ruim 70 corporaties, verspreid over het land, waarvoor wij werken. Bovendien leveren wij maatwerk. U krijgt op elke vraag een antwoord en op elk probleem een passende oplossing.


De kracht van Enserve ligt in onze service. U kunt altijd een beroep op ons doen. Wij leveren een dienst of product en leggen u vervolgens haarfijn uit hoe het werkt. Dit ziet u terug in ons dienstenaanbod.

15 logo