default_mobilelogo

Laatste nieuws

En de particuliere huursector dan?

Bij “goedkope” huurwoningen denken de meeste gemeenteambtenaren al snel aan de woningcorporaties. Niet ten onrechte. Nog steeds is van alle huurwoningen bijna 69% in eigendom van een woningcorporatie (Bron: CBS Statline 2017). Overigens neemt dit aandeel wel af. Vijf jaar eerder, in 2012, was nog bijna 73% van de huurwoningen van een corporatie. In deze periode is het aantal huurwoningen wel toegenomen met ruim 150.000. Van de ruim 1.000.000 huurwoningen in particuliere handen is natuurlijk ook een groot deel geprijsd boven de liberalisatiegrens van €710,68. Maar toch hebben ook veel huurwoningen van particuliere eigenaren een prijs onder deze liberalisatiegrens.

Lees meer...
Bezint eer gij verordent

Deze stelling wordt voor veel gemeenten actueel. Weet u het nog? Bij de opheffing van de stadsregio’s (officieel Plusregio’s) per 01-01-2015 vielen de taken op het gebied van de woonruimteverdeling toe aan de gemeenten. Dat betekende dat ook de bevoegdheid om een huisvestingsverordening vast te stellen (weer) bij de gemeente kwam te liggen. In het kader van de Huisvestingswet 2014 is de looptijd van een dergelijke verordening beperkt.

Lees meer...
‘Digitaliseren om woningzoekenden en huurders te helpen die het nodig hebben’

Woonruimteverdeling bij woningcorporaties is de laatste jaren erg veranderd. “Corporaties zetten daarbij steeds meer in op het digitaliseren van hun processen,” aldus Karel Blom van Enserve. De specialist in woonruimteverdeling is op 27 september één van de exposanten op CorporatiePlein, en wij spraken alvast met hen over de bedrijfsvoering van de toekomst.

Lees meer...

Enserve: specialist in woonruimteverdeling

Wij zijn Enserve. Specialist in woonruimteverdeling.

Woonruimteverdeling is een complex proces. Er komt veel bij kijken. Voor uw klanten en stakeholders wilt u het proces zo toegankelijk en transparant mogelijk houden. Hoe doet u dit? Wij ondersteunen op alle aspecten van woonruimteverdeling. Wij zijn er voor zowel corporaties, gemeenten als woningzoekenden.


U wilt:

  • advies over het inpassen van woonruimteverdeelbeleid?
  • de uitvoering van uw woonruimteverdeling efficiënter inrichten?
  • realtime managementinformatie?
  • een efficiënte én zorgvuldige urgentieprocedure?


Leg de vraag bij ons neer en wij regelen het. Wij zijn hier namelijk erg goed in. Sinds 2001 hebben wij dit ruimschoots bewezen bij de ruim 70 corporaties, verspreid over het land, waarvoor wij werken. Bovendien leveren wij maatwerk. U krijgt op elke vraag een antwoord en op elk probleem een passende oplossing.


De kracht van Enserve ligt in onze service. U kunt altijd een beroep op ons doen. Wij leveren een dienst of product en leggen u vervolgens haarfijn uit hoe het werkt. Dit ziet u terug in ons dienstenaanbod.

animatie