default_mobilelogo

Laatste nieuws

Passend toewijzen? Segregatie dreigt!

“Platform31 krijgt van steeds meer partners het signaal dat de segregatie en de concentratie van kwetsbare groepen toeneemt in wijken met voornamelijk corporatiebezit” schrijft algemeen directeur Hamit Karakus van dit kenniscentrum in zijn column van 1 juni. Deze bevindingen worden ondersteund door een analyse die Enserve heeft gemaakt. Daarbij is onderzocht aan welke inkomensgroepen in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen een woning werd verhuurd in de diverse wijken en gemeenten in deze regio.

Lees meer...
Dit kost passend toewijzen de corporatie

Veel corporaties maken zich zorgen over de slaagkans van woningzoekenden met een laag inkomen als gevolg van het passend toewijzen. Deze huishoudens hebben geen toegang meer tot het duurdere segment van de corporaties. Een van de oplossingen voor dit probleem is de verlaging van de huur bij mutatie. Tot nu toe zeer ongebruikelijk in de corporatiewereld. Op die manier komt er een groter aanbod van goedkopere woningen beschikbaar voor de lagere inkomens. Dit gaat natuurlijk ten koste van het exploitatieresultaat van de corporatie.

Lees meer...
Enserve verzorgt nieuw woningzoekendensysteem voor de regio Arnhem-Nijmegen

Komend jaar is het woningzoekendensysteem Entree vernieuwd. De samenwerkende corporaties in de regio Arnhem-Nijmegenhebben de uitvoering van de woonruimteverdeling uitbesteed aan Enserve. Enserve heeft de selectie van een leverancier van een nieuw systeem georganiseerd en gerealiseerd. De wensen en eisen van de corporaties zijn meegenomen in het uiteindelijke Programma van Eisen. Na het selectietraject bleek het woningzoekendensysteem easyMatch van Qvision het beste antwoord te geven op het Programma van Eisen.

Lees meer...

Enserve: specialist in woonruimteverdeling

Wij zijn Enserve. Specialist in woonruimteverdeling.

Woonruimteverdeling is een complex proces. Er komt veel bij kijken. Voor uw klanten en stakeholders wilt u het proces zo toegankelijk en transparant mogelijk houden. Hoe doet u dit? Wij ondersteunen op alle aspecten van woonruimteverdeling. Wij zijn er voor zowel corporaties, gemeenten als woningzoekenden.


U wilt:

  • advies over het inpassen van woonruimteverdeelbeleid?
  • de uitvoering van uw woonruimteverdeling efficiënter inrichten?
  • realtime managementinformatie?
  • een efficiënte én zorgvuldige urgentieprocedure?


Leg de vraag bij ons neer en wij regelen het. Wij zijn hier namelijk erg goed in. Sinds 2001 hebben wij dit ruimschoots bewezen bij de ruim 70 corporaties, verspreid over het land, waarvoor wij werken. Bovendien leveren wij maatwerk. U krijgt op elke vraag een antwoord en op elk probleem een passende oplossing.


De kracht van Enserve ligt in onze service. U kunt altijd een beroep op ons doen. Wij leveren een dienst of product en leggen u vervolgens haarfijn uit hoe het werkt. Dit ziet u terug in ons dienstenaanbod.

animatie